Biuro

Biuro Spółki czynne:

09.00 - 13.00

poniedziałek, środa, piątek 

Istnieje możliwość telefonicznego umówienia innego terminu spotkania

 

 

Na podstawie art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku informujemy, że Administratorem zebranych danych osobowych w związku z członkostwem - jest Spółka Wodociągowa w Mesznej ul. Handlowa 29. Dane osobowe będą przetwarzane  w celach statutowych Spółki. Dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie na podstawie prawa. Podanie danych jest dobrowolne. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości członkostwa. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

 
Szybki kontakt

Spółka Wodociągowa w Mesznej

ul. Handlowa 29

43-360 Meszna

tel/fax 33 497 37 95

tel. 885423602

e-mail: biuro@wodociagi-meszna.pl

 

Aktualności

01-12-2017

Od dnia 04.12.2017 do dnia 9.12.2017 bedą odbywały się kwartalne odczyty wodomierzy.Prosimy o podawanie ich stanów drogą mailową lub telefonicznie na  nr 33-4973795 (utomatyczna sekretarka)

19-02-2017

W wyniku 23 letniej działalności wystapiła konieczność auktualnienie danych osobowych niektórych członków Spółki. W związku z tym, niektórzy członkowie otrzymają druk "deklaracja / uaktualnienie deklaracji" z prośbą o wypłnienie go i dostarczenie do biura Spółki. Druk jest również w zakładce "do pobrania" skąd można go wydrukować.

Prosimy o poważne potraktowanie naszej prośby.