Biuro

Biuro Spółki czynne:

09.00 - 13.00

poniedziałek, środa, piątek 

Istnieje możliwość telefonicznego umówienia innego terminu spotkania

 

 

Na podstawie art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku informujemy, że Administratorem zebranych danych osobowych w związku z członkostwem - jest Spółka Wodociągowa w Mesznej ul. Handlowa 29. Dane osobowe będą przetwarzane  w celach statutowych Spółki. Dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie na podstawie prawa. Podanie danych jest dobrowolne. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości członkostwa. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

 
Szybki kontakt

Spółka Wodociągowa w Mesznej

ul. Handlowa 29

43-360 Meszna

tel/fax 33 497 37 95

tel. 885423602

e-mail: biuro@wodociagi-meszna.pl

 

Cennik

Cennik Spółki Wodociągowej w Mesznej

w 2019 rok

(Uchwała Walnego Zgromadzenia Delegatów  6/2019 z dnia 12.03.2019)

 

 

 1. Ceny wody obowiązujące od II kwartału 2019r. :

         dla gospodarstw domowych - 3,60 zł netto/m³

  dla pozostałych odbiorców - 5,80 zł netto/m³

  opłata wodomierzowa – 13 zł netto/miesiąc

  Do w/w pozycji obowiązuje podatek vat  8%

wysokość opłat:

  - składka członkowska roczna – 30 zł

  - wkład członkowski dla nowo wstępujących członków – 3300 zł

  - drugi wkład członkowski do tego samego budynku zasilanego z jednego przyłącza (jeżeli w jednym budynku mieszkalnym są zamontowane dwa wodomierze, z których wystawiane są dwie oddzielne faktury) – 1700 zł

 

II. Inne odpłatne usługi (bez zmian)

L.p.

Rodzaj usługi

Cena brutto

 1.  

Wymiana licznika po rozmrożeniu lub innym uszkodzeniu z winy użytkownika (licznik daje S.W.)

250 zł

 1.  

Wymiana zaworów przy liczniku z powodów j.w.

Zawór 32 mm (zawór daje S.W.)

Zawór 25 mm (zawór daje S.W.)

 

98 zł

80zł

 1.  

Ryczałt miesięczny na pobór wody z hydrantu (warunki uzgodnione indywidualnie ze Spółką Wodociągową)

430 zł

 1.  

Jednorazowy (uzgodniony ze S.W.) pobór wody z hydrantu

15 zł/m³

 1.  

Demontaż wodomierza na życzenie użytkownika

100 zł

 1.  

Naprawa zasuwy przydomowej uszkodzonej przez właściciela posesji

Całkowity koszt jej usunięcia wynikający z wykonania koniecznych prac

 

Poz.2 – usługę można zlecić firmom trzecim po uprzednim zgłoszeniu w Spółce Wodociągowej

 

 

 

Uległ zmianie termin płatności składki członkowskiej - do 30.06.2019