Biuro

Biuro Spółki czynne:

09.00 - 13.00

poniedziałek, środa, piątek 

Istnieje możliwość telefonicznego umówienia innego terminu spotkania

 

 

Na podstawie art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku informujemy, że Administratorem zebranych danych osobowych w związku z członkostwem - jest Spółka Wodociągowa w Mesznej ul. Handlowa 29. Dane osobowe będą przetwarzane  w celach statutowych Spółki. Dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie na podstawie prawa. Podanie danych jest dobrowolne. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości członkostwa. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

 
Szybki kontakt

Spółka Wodociągowa w Mesznej

ul. Handlowa 29

43-360 Meszna

tel/fax 33 497 37 95

tel. 885423602

e-mail: biuro@wodociagi-meszna.pl

 

Cennik

Cennik Spółki Wodociągowej w Mesznej

ceny zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie Delegatów Spółki Wodociągowej, które odbyło się 21.03.2017

ceny obowiązują od II kwartału 2017 r.

I

1. Cena dla gospodarstw domowych - 3,50 zł netto/m3

2. Dla pozostałych odbiorców - 5,5 zł netto/m3

3. Opłata wodomierzowa  - 13 zł netto/miesiąc

    Obowiązujący podatek vat - 8%

 

II

Wysokości opłat:

1. Składka członkowska roczna - 30 zł

2. Wkład członkowski dla nowo wstępujących członków - 3300 zł

3. Drugi wkład członkowski do tego samego budynku zasilanego z jednego przyłącza  (jeżeli w jednym budynku mieszkalnym są 

    zamontowane dwa wodomierze, z których wystawiane są dwie faktury) - 1700 zł

III

Inne odpłatne usługi:

1. Wymiana licznika po rozmrożeniu lub innym uszkodzeniu z winy użytkownika (licznik daje S.W.)  -  200 zł brutto

2. Wymiana zaworów przy liczniku z powodów j.w  (zawory daje S.W.)

                                      zawór 32 mm  -  98 zł brutto

                                      zawór 25 mm  - 80 zł brutto

3. Ryczałt miesieczny na pobór wody z hydrantu (warunki poboru uzgodnione ze Spółką) - 430 zł brutto

4. Jednorazowy (uzgodniony ze S.W.) pobór wody z hydrantu - 11 zł/m3/brutto

5. Demnotaż wodomierza na życzenie użytkownika - 100 zł brutto

 

poz. 2 -usługę można zlecić firmom trzecim po uprzednim zgłoszeniu w Spółce Wodociągowej

 

Uległ zmianie termin płatności składki członkowskiej - do 30.06.2018