Biuro

Biuro Spółki czynne:

09.00 - 13.00

poniedziałek, środa, piątek 

Istnieje możliwość telefonicznego umówienia innego terminu spotkania

 

 

Na podstawie art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku informujemy, że Administratorem zebranych danych osobowych w związku z członkostwem - jest Spółka Wodociągowa w Mesznej ul. Handlowa 29. Dane osobowe będą przetwarzane  w celach statutowych Spółki. Dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie na podstawie prawa. Podanie danych jest dobrowolne. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości członkostwa. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

 
Szybki kontakt

Spółka Wodociągowa w Mesznej

ul. Handlowa 29

43-360 Meszna

tel/fax 33 497 37 95

tel. 885423602

e-mail: biuro@wodociagi-meszna.pl

 

O nas

Spółka Wodociągowa powstała 1994 r kiedy to została wpisana do Katastru Wodnego pod poz. 22/MW (Księga Wodna województwo bielskie, cz. II wpisy spółek wodnych i ich związków, poz.83) i działa w oparciu o statut Spółki Wodociągowej uchwalony w 2005 roku.

Głównym terenem działania jest wieś Meszna. W okresie początkowym (1995-1997) woda była czerpana ze studni głębinowej mieszczącej się przy ul. Sportowej, gdzie znajduje się stacja uzdatniania wody. Jednak ze względu na pogarszającą się jakość wody studziennej, wystąpiła konieczność jej zakupu ze Spółki Wodociągowej w Bystrej.

Sytuacja taka trwała aż do 2001 roku, kiedy to zostało oddane do eksploatacji ujęcie wody powierzchniowej na potoku Mesznianka, które jest głównym źródłem zasilania w wodę naszej Spółki. Położone jest ono 584 m.n.p.m. w km 4 +100 m . W 2008 roku została reaktywowana studnia głębinowa, z której po zainstalowaniu odpowiednich filtrów, jest czerpana woda w sytuacjach, kiedy woda z potoku, nie może być w należyty sposób uzdatniona.

Na koniec 2012 roku Spółka Wodociągowa zarządzała 20 km sieci głównej do której podłączonych jest 600 obiektów - dla których Spółka gwarantuje zaopatrzenie w wodę. 


Jakość wody jest monitorowana przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Bielsku-Białej, a badania wody wykonywane są w labolatorium PSSE lub AQUA S.A.

Aktualności