Wodociago Meszna
   33 497 37 95 

Dostarczamy wodę w Mesznej


 

Spółka Wodociągowa powstała 1994 r kiedy to została wpisana do Katastru Wodnego pod poz. 22/MW (Księga Wodna województwo bielskie, cz. II wpisy spółek wodnych i ich związków, poz.83) i działa na podstawie  statutu Spółki Wodociągowej uchwalony w 2005 roku.

 

Głównym terenem działania jest wieś Meszna. W okresie początkowym (1995-1997) woda była czerpana ze studni głębinowej mieszczącej się przy ul. Sportowej, gdzie znajduje się stacja uzdatniania wody. Jednak ze względu na pogarszającą się jakość wody studziennej, wystąpiła konieczność jej zakupu ze Spółki Wodociągowej w Bystrej.

 

Sytuacja taka trwała aż do 2001 roku, kiedy to zostało oddane do eksploatacji ujęcie wody powierzchniowej na potoku Mesznianka, które jest głównym źródłem zasilania w wodę naszej Spółki. Położone jest ono 584 m.n.p.m. w km 4 +100 m. W 2008 roku została reaktywowana studnia głębinowa, z której po zainstalowaniu odpowiednich filtrów, jest czerpana woda w sytuacjach, kiedy woda z potoku, nie może być w należyty sposób uzdatniona.

 

Na koniec 2012 roku Spółka Wodociągowa zarządzała 20 km sieci głównej, do której podłączonych jest 600 obiektów - dla których Spółka gwarantuje zaopatrzenie w wodę. Jakość wody jest monitorowana przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Bielsku-Białej, a badania wody wykonywane są w laboratorium PSSE lub AQUA S.A.

 

WYSZUKIWARKA

KONTAKT

 Biuro Spółki czynne:

09 00 - 13 00

poniedziałek, środa, piątek


Istnieje możliwość

telefonicznego umówienia

innego terminu spotkania

885 423 602