Wodociago Meszna
   33 497 37 95 

Informacje - Cenniki


 

Cennik Spółki Wodociągowej w Mesznej w 2020 rok

(uchwała nr 6 z dnia 11.03.2020 Walnego Zgromadzenia Delegatów)

 

 

I. Ceny wody obowiązujące od II kwartału 2020 r.:

 

- dla gospodarstw domowych - 3,80 zł netto/m³

- dla pozostałych odbiorców - 6,20 zł netto/m³

- opłata wodomierzowa - 13 zł netto/miesiąc

 

wysokość opłat:

 

- składka członkowska roczna - 30

- wkład członkowski dla nowo wstępujących członków - 3300

 

II. Inne odpłatne usługi (bez zmian)

 

L.p.  

 Rodzaj usługi  Cena brutto
1.

Wymiana licznika po rozmrożeniu lub innym uszkodzeniu z winy użytkownika (licznik daje S.W.)

300 zł

2.*

Wymiana zaworów przy liczniku z powodów j.w.

Zawór 32 mm (zawór daje S.W.)

110 zł

Zawór 25 mm (zawór daje S.W.)

100 zł

3.

Ryczałt miesięczny na pobór wody z hydrantu (warunki uzgodnione indywidualnie ze Spółką Wodociągową)

430 zł

4.

Jednorazowy (uzgodniony ze S.W.) pobór wody z hydrantu

17 zł/m³

5.

Demontaż wodomierza na życzenie użytkownika

100 zł

6.

Naprawa zasuwy przydomowej uszkodzonej przez właściciela posesji

Całkowity koszt jej usunięcia wynikający z wykonania koniecznych prac

 

* Poz.2 – usługę można zlecić firmom trzecim po uprzednim zgłoszeniu w Spółce Wodociągowej

 

Uległ zmianie termin płatności składki członkowskiej — do 30.06.2019

 

 Biuro Spółki czynne:

 

09 00 - 13 00

poniedziałek, środa, piątek 

Ze wzgledu na sytuację epidemiologiczną, biuro Spółki w piatki będzie nieczynne do odwołania

 


 

Istnieje możliwość

telefonicznego umówienia

innego terminu spotkania

 

885 423 602

 

Zapytaj nas:

 

Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące naszej działaności - prosimy o kontakt:

Zapoznałem się z polityką prywatności i cookies czytaj więcej >>